Nr 11 2019

Vy över kulturkvarteret augusti 2019

Vad händer på projektet de närmsta veckorna?

Vecka 34: 

Brandskyddsåtgärder sker på plan 11 och 12.
Stomarbeten påbörjats vid multifoajé och aula.
I källaren har slipning av golv påbörjats.
Fasadentreprenören är i full gång och monterar fasad.
Takarbeten pågår på huvuddelen.

Vecka 35:

Fjärrvärme grävs ner.
Fortsatt takarbete sker på huvuddelen.
Brandskyddsåtgärder sker på plan 12 och 13.
Stomarbeten fortsätter vid multifoajé och aula.
Fasad fortsätts monteras.
Innerväggar monteras i källare. Där sker även målning och sprinklermontage.

Vecka 36:

Bodetableringen utökas längs Fabriksgatan.
Stomarbeten fortsätter vid multifoajé och aula.
Fasad fortsätts monteras.
Fortsatt takarbete sker på huvuddelen
Brandskyddsåtgärder sker på plan 13.

Stommontage multifoaje/aula