Glasbro mellan Conventum arena och Conventum kongress

Conventum Örebro Örebroporten

Conventum utvecklas med en glasbro

En glasbro mellan Conventum Arenan och Kongresshuset kommer att sammanbinda Conventumanläggningen. Byggstart är direkt efter årsskiftet och projektet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2019/2020. Bron kommer att anslutas via rulltrappor in i Conventum Arena och det kommer att vara möjligt att komma in både på plan ett och två på Arenan. Bron dockas in på plan ett i kongresshuset.  

  • Att våra gäster kan förflytta sig torrskodda genom hela vår anläggning innebär att vi kan ta emot arrangemang som annars inte hade varit möjligt. Det är ett stort kliv i Conventums utveckling och kommer bidrag till Örebros utveckling som arrangemangsstad, säger Anders Karlsson, platschef på Conventum. 
  • Vi är glada att ha kommit fram till att vi ska förverkliga sammanlänkningen av arenan och kongressen. Det är tankar som funnits ända sedan arenan byggdes. Innan byggnationen kommer igång ska trafiksituationen ordnas till för att möjliggöra byggnationen, den kommer nämligen att gå ner i nuvarande vändplanen. Vi går igång vid årsskiftet med byggnationen. Det här bygger på insatser från många inblandade, främst tekniska, stadsbyggnad och även Castellum som äger grannfastigheten. Stort tack till alla inblandade, säger Jeanette Berggren, VD på Örebroporten.

Kontaktuppgifter

Anders Karlsson, Platschef Conventum, anders.karlsson@conventum.se , 019-766 45 41

Jeanette Berggren, VD Örebroporten, jeanette.berggren@orebroporten.se, 070-668 69 62