Mattias leder jätteprojektet

Mattias Waller Örebroporten Kulturkvarteret

Inga överraskningar är glada nyheter

– Nej, det har inte varit några överraskningar, säger Mattias Waller, projektutvecklingschef på Örebroporten.

Tråkigt? Inte alls! Det här är intressant läsning för alla som undrar hur man genomför ett jätteprojekt som Kulturkvarteret utan fördyringar och förseningar.

Mattias Waller protesterar direkt.

– Vänta nu, jag vill vara ödmjuk. Det är mycket arbete kvar, och mycket kan fortfarande hända. Men visst, flera av de stora momenten är avklarade och det ser mycket bra ut.

Den magnifika byggnaden vid Svartån, med den karaktäristiska snedställda ”limpan” högst upp, har redan blivit ett landmärke i Örebro. Stommen och fasaden är klar, bortsett från lite mindre kompletteringar. Nu arbetas det intensivt invändigt med rumsbildning, rör- och kabeldragning, ventilation, el- och tele och mycket annat. Även färdigställande av ytskikt är påbörjat såsom golvläggning och målning.

– Det kommer vara ca 170 personer igång samtidigt när vi är som mest, säger Mattias.

Inte tur

Stora byggprojekt tenderar ofta att bli både dyrare och försenade. Det kan finnas en mängd förklaringar till det, från otillräckliga förberedelser till det faktum att det ofta tillstöter oväntade saker. Överraskningar är sällan bra.

Hittills har Kulturkvarteret inte drabbats av några överraskningar. Och det handlar inte bara om tur.

– Vi lade ner mycket tid och arbete i ett tidigt skede av projektet. Vi analyserade bland annat hur organisationen skulle se ut, vilka risker som fanns i projektet och hur vi skulle kommunicera information mellan alla berörda, säger Mattias och fortsätter. 

– Det är roligt när all planering betalar sig, att vi har en säker arbetsplats som håller budget och ligger bra i tid.

Tydlighet

En annan framgångsfaktor är tydlighet och höga krav. Exempel på det är att Örebroporten, som beställare, har valt fortlöpande besiktning av enskilda arbetsmoment.

– Vi har varit tydliga med våra höga förväntningar. Det gäller alla inblandade, från entreprenören NCC till alla underentreprenörer och konsulter.

De egna kraven är också högt ställda. På Örebroporten är fem medarbetare engagerade, helt eller delvis, i projektet.

– Även vi måste vara på tårna, vara tillgängliga för att snabbt kunna svara på frågor. Det känns som det utvecklats en speciell kultur kring det här projektet: alla inblandade är engagerade och bidrar till ett lyckat resultat.

Favoritdetalj

Naturligtvis har det funnits ögonblick när de inblandade dragit efter andan. Som när den provisoriska pelaren, som höll uppe det utstickande hörnet mot å-stråket, togs bort. Golvet sjönk tre centimeter – exakt så mycket som konstruktörerna beräknat med tanke på tyngd och bärighet,

– Det känns tryggt att jobba med proffs, skrattar Mattias.

Givetvis har den ursprungliga gestaltningen även ändrats en smula, men mycket är sig likt om man jämför med arkitekttävlingen. Den stora huskroppens volymer har rätats upp något utefter Nygatan En detalj som Mattias noterade under projekteringen var att den långa korridoren i ”limpan”, högst uppe i huset, slutade med en vägg.

– Alla var överens om att det borde vara ett fönster där. Det är en av mina favoritdetaljer, det där fönstret. Fönstret blir som en tavla där man tittar rakt ut bland trädkronorna!