Samtal med Peder Hallkvist, stadsarkitekt

Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro, Örebroporten

Stadsarkitekt Peder Hallkvist:

”Har höga förväntningar på Kulturkvarteret”

Priserna Årets Möjliggörare och Årets Arkitekturkommun gör naturligtvis stadsarkitekt Peder Hallkvist stolt – och han betonar att det är en hel förvaltnings hårda arbete som ligger bakom.

Men framgångarna tycks inte göra honom mätt och belåten. Tvärtom.

– Vi har tre mycket spännande projekt i närtid: Naturum, Kulturkvarteret och nya vattenreservoaren. Och på längre sikt omvandlingen av CV-området, Örnsro, Holmen och Aspholmen.

Peder Hallkvist, 51 år, tog studenten på Teknis i Örebro – fyraårig byggteknisk linje – och hamnade sedan i Stockholm. Hörnpelarna i hans CV är utbildningen till husarkitekt med planeringsinriktning, det egna företaget samt tiden som lärare i arkitektur på KTH. Hans nyfikenhet har dock lett till olika krumsprång som utbildning i metallhantverk och ett påhugg som designer av glasögonbågar i Italien. Och parallellt med arkitektstudierna i Stockholm jobbade han som kakelugnsmakare...

Att byta perspektiv och testa nytt har som synes varit en ledstjärna för Peder Hallkvist och det var med nya perspektiv som han 2010 kom tillbaka till sin ungdoms Örebro – nu som planarkitekt och stadgad familjefar.

– Det som slog mig var att staden är så grön, att det är så nära till naturen - oavsett var man befinner sig. Och hur snabbt man kan transportera sig.

En tät stad

Året efter, 2011, blev Peder Hallkvist utnämnd till stadsarkitekt och har sedan dess varit en av tjänstemannasidans ledande företrädare och utförare för den politiska majoritetens visioner om Örebro. Naturligtvis saknar han dock inte egna visioner.

– Jag är en vän täthet i staden, men hög bebyggelse är inget självändamål. Den höga bebyggelsen ska ha betydelse för invånarna – som kyrkor förr i tiden och stadsdelscentra i modern tid – och göra staden mer läsbar.

Han ser mycket fram emot den fortsatta omdaningen av Örebro, i synnerhet CV-området, Örnsro, Holmen och Aspholmen.

– De kommer att betyda mycket i arbetet att binda ihop Örebros olika stadsdelar ännu bättre. Men vi ska inte gå för fort och bryskt fram, jag vill att ett område som Holmen ska få behålla ett mått av mångfald och brokighet.

Örebroporten är viktig

Örebroportens roll i Örebros utveckling är, enligt Peder Hallkvist, svår att överskatta.

– De är både förvaltare och förädlare, två roller som Örebroporten lyckas förena mycket bra. De bästa exemplen tycker jag är ombyggnaden av Konserthuset och Idrottshuset. Där har man på ett fint sätt klarat utmaningen att både bevara kulturhistoriska värden samt skapa större och mer ändamålsenliga lokaler.

– Därför har jag mycket höga förväntningar på Kulturkvarteret, även där handlar det om att förhålla sig till de befintliga byggnaderna i en känslig miljö och samtidigt tillföra något nytt.