Lars och Lars förverkligar kulturvisionen

Kulturkvarteret Örebro Örebroporten

 

För Lars Thornberg, Örebro kommuns projektledare, är bygget av Kulturkvarteret hans största utmaning någonsin.

Likadant känner Lars Hilmersson, som verksamhetsansvarig är det hans uppgift att göra verklighet av visionen om ett levande kulturnav.

Möt de två tjänstemännen – som vid sidan av byggarna – spelar en nyckelroll i Kulturkvarteret.

Hösten 2018 var då visioner om ett kulturkvarter i Örebro i högsta grad började bli verklighet. På sitt kontor i Kulturskolan, på hörhåll från pålkranar och grävmaskiner vid bygget av Kulturkvarteret, har Lars Hilmersson ägnat sig åt prioriteringar, förändringar och detaljfrågor av Kulturskolans och bibliotekets nya lokaler från och med 2021.

– De stora utmaningarna är, och har varit, ekonomin och organisationen. I början har det handlat mycket om detaljfrågor som måste lösas, bland annat för att källarplanet bantades. Och mycket jobb återstår.

När det handlar om verksamhetens ekonomi har fokus flyttats från ”önskelistor” till krass verklighet. Det handlar helt enkelt om att få så mycket kvalitet och verksamhet för pengarna som möjligt.

– Vi har exempelvis gjort en teknikupphandling av ljus, ljud och styrteknik för scenverksamheten. Där har vi fått prioritera och ha tydligt fokus på att behålla funktionerna.

En ny relation

Även den nya organisationen, där Lars Hilmersson från årsskiftet är verksamhetsansvarig för både Kulturskolan och biblioteket, kräver uppmärksamhet och eftertanke.

– Båda är fast förankrade i kulturlivet, men på lite olika sätt. Nu ska vi gå från att ha en relation till att bli sambos och även gifta oss. Utmaningen är att, från två delvis överlappande organisationer, skapa en organisation där vi kompletterar och stärker varandra.

Säger Lars Hilmersson och skyndar sig att tillägga.

– Det är mycket jobb och mycket som återstår att lösa, men jag har Örebros roligaste och mest intressanta uppdrag!

Största utmaningen

En sak som berör verksamheterna är bland annat hur over head-funktionerna för hela Kulturkvarteret, med bokning, värdskap och teknik, ska skötas. Just det vilar på Lars Thornberg, projektledare på Örebro kommun.

– Ja, och det är nog den största utmaningen. Av den enkla anledningen att det är flera huvudmän för verksamheterna, dessutom ska ju multiscenen delvis även ha extern finansiering.

– Det är inte enkelt, men vi har gjort lite omvärldsbevakning ­– bland annat hur kulturarenor i Oslo, Århus och mer näraliggande Sjöängen i Askersund är organiserat – och har även lite egna idéer.

Som samordnande projektledare för Kulturkvarteret ägnar Lars Thornberg så gott som all arbetstid åt projektet. Tre dagar i veckan är vikta för möten med entreprenörerna, verksamheterna som ska in i Kulturkvarteret samt byggherren Örebroporten. I övrigt finns en rad andra grupperingar, som den kommunala styrgruppen och den politiska referensgruppen, som spelar en viktig roll i projektet.

Klart i vår

Under hösten har dock arbetet för Lars Thornberg fått ett nytt fokus. Mindre av det faktiska byggandet, mer arbete med hur det framtida Kulturkvarteret ska utrustas och fungera rent praktiskt.

– Redan i vår måste vi vara klara med en rad funktioner, som möbler och inredning samt driftformen för restaurangen. Även organisationen för bokning, värdskap och teknik måste landa i vår, för att beslut ska kunna tas i höst, säger Lars Thornberg och drar efter andan.

– Ja, det är ett jättelikt pussel som ska läggas. Jag har aldrig tidigare jobbat med något så omfattande, men det är väldigt inspirerande.