Nya lokaler i gamla biblioteket

Evenemangskvarteret Örebroporten

Bakgrund

Statens servicecenter ger service och vägledning till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Deras servicekontor finns i hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Denna förhyrning ingår i myndighetens projekt att utforska samarbetsformer med kommuner för att erbjuda medborgare en samlad plats för kommunal och statlig service.

 

Projektet

Lokalen anpassas från nuvarande användning Stadsbibliotek (barn och ungdomsavdelningen) till Servicekontor för stat och kommun. Detta innebär en helt ny disposition av lokalen och anpassningar för att uppfylla myndighetens krav på tillgänglighet, säkerhet och teknik. Inom entreprenaden genomförs även erforderliga underhållsarbeten i de delar av byggnaden som direkt (ex. radiatorer i lokalen) eller indirekt (ex. ventilationsaggregat på taket som försörjer lokalen) påverkar lokalens nyttjande. Projektet genomförs i samverkan och NCC är upphandlade som totalentreprenör.