Förstärkning av Pulsådern med nytt kontorshus på Kexfabriken 2

Kexfabriken 2 Örebroporten

Efterfrågan på moderna kontor i kommunikationsnära lägen är fortsatt hög i Örebro. Örebroporten har tagit investeringsbeslut att bygga ytterligare kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2 för att möta efterfrågan. Kexfabriken 2 är ett tillskott med ca 1,4% på kontorsmarknaden i Örebro.

Området vid centralstationen har berikats med många arbetsplatser och verksamheter sedan 2019. Redan färdigställt är Citypassagen där Örebro kommun, Försäkringskassan och Migrationsverket hyr lokaler med Castellum som fastighetsägare. Castellum har också pågående byggnation för Polismyndigheten i korsningen mitt emot. Klöverns projekt Entré är under uppförande och innehåller både kontor och hotell. Abramssons har byggt nya lokaler till Thorén Business School som var klara till höstterminen 2020.

Kexfabriken 2 i relation till resecentrum Örebroporten

Nästa etapp i den norra delen av Pulsådern är området som inrymmer Kexfabriken 1, 2 och 3 som ägs av Örebroporten. Kexfabriken 1 och 3 hyrs av Örebro kommun och i Kexfabriken 2 finns ett antal privata hyresgäster. På den outnyttjade byggrätten på Kexfabriken 2 har Örebroporten under tre år arbetat med utformningen av en kontorsbyggnad som ska vara framtidsinriktad, klimatsmart och flexibel så att den kan rymma olika typer av kontorsverksamheter och olika storlekar på kontorslokaler.

Örebroportens styrelse har fattat beslut om att bygga ca 11 500 kvm BTA lokaler fördelat på två sammanlänkade huskroppar. Byggnaden får ett fint skyltläge och kommer att bidra till en mer attraktiv stadsbild. Kexfabriken 2 blir en naturlig fortsättning på det stråk med kontor och andra verksamheter som nu växer fram i nära anslutning till centralstationen. Till inflyttningen hösten 2023 har en ny infart skapat en bra infrastruktur och förbättrad kontakt med Östra Bangatan. Upprustningen av yttre miljön med fin entrémiljö, planteringar, träd samt parkering för både cykel och bilar kommer tillföra kvarteret nya värden och attraktionskraft.