Förstärkning av Pulsådern med nytt kontorshus på Kexfabriken 2

Kexen västra Örebroporten

Efterfrågan på moderna kontor i kommunikationsnära lägen är fortsatt hög i Örebro. Örebroporten tog under 2020 investeringsbeslut att bygga ytterligare kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2 för att möta efterfrågan. Kexfabriken 2 är ett tillskott med ca 1,4% på kontorsmarknaden i Örebro.

Området vid centralstationen har berikats med många arbetsplatser och verksamheter sedan 2019. Redan färdigställt är Citypassagen där Örebro kommun, Försäkringskassan och Migrationsverket hyr lokaler med Castellum som fastighetsägare samt Korsningen där Polismyndigheten är ensam hyresgäst. Corems projekt Entré innehåller både kontor, Scandic hotel och framöver även Länsstyrelsen. Abramssons har byggt nya lokaler till Thorén Business School som var klara till höstterminen 2020.

Kexfabriken 2 i relation till resecentrum Örebroporten

Nästa etapp i den norra delen av Pulsådern är området som inrymmer Kexfabriken 1, 2 och 3 som ägs av Örebroporten. Kexfabriken 3 hyrs av Örebro kommun och i Kexfabriken 2 finns tre hyresgäster. På den tidigare outnyttjade byggrätten på Kexfabriken 2 har Örebroporten arbetat med utformningen av en kontorsbyggnad som ska vara framtidsinriktad, klimatsmart och flexibel så att den kan rymma olika typer av kontorsverksamheter och olika storlekar på kontorslokaler.

Örebroportens styrelse fattade under 2020 beslut om att uppföra 11 500 kvm BTA lokaler fördelat på två sammanlänkade huskroppar. Byggnaden får ett fint skyltläge och kommer att bidra till en mer attraktiv stadsbild. Kexfabriken 2 blir en naturlig fortsättning på det stråk med kontor och andra verksamheter som nu växer fram i nära anslutning till centralstationen. Till inflyttningen hösten 2023 har en ny infart skapat en bra infrastruktur och förbättrad kontakt med Östra Bangatan. Upprustningen av yttre miljön med fin entrémiljö, planteringar, träd samt parkering för både cykel och bilar kommer tillföra kvarteret nya värden och attraktionskraft.

Örebroporten Kexfabriken 2

Örebroporten Kexfabriken fasad

Örebroporten Kexfabriken burspråk